Vrácení a reklamace zboží

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dnů bez udání důvodu.

POZOR: Náklady na přepravu nese kupující!

Podnikatel podle zákona č. 89/2012 Sb., § 1832 odst. 3 není povinen nést náklady na přepravu vráceného zboží.

Ustanovení § 1832 odst. 3: "Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g)."

 

Zboží je třeba zaslat na adresu naší provozovny:

Balkys Trade, s.r.o. (ID: 1968)

Rybníky IV 738

760 01 Zlín

POZOR: Zboží musí být důkladně zabaleno tak, aby se při přepravě nepoškodilo!